BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o wyniku postępowania nr 1, znak sprawy DZ-220/175/22
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Bikom systems Sp.j, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena netto oferty- 6534 zł. Dane pozostałych wykonawców: - Life Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena netto oferty-20 416,72 zł. - Th. Geyer Polska Sp. z o.o , ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa. Cena netto oferty-6630 zł. Zadanie nr 4 Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena netto oferty- 979,60 zł. . Dane pozostałych wykonawców: -Th. Geyer Polska Sp. z o.o , ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa. Cena netto oferty- 2225 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta. Zadanie nr 9 Wybrano ofertę złożoną przez: Th. Geyer Polska Sp. z o.o , ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa. Cena netto oferty- 423,62 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie nr 10 Wybrano ofertę złożoną przez: Th. Geyer Polska Sp. z o.o , ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa. Cena netto oferty- 1635 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta.
2022-07-04 AW