BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348725 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DZ-220/145/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen Wybrano ofertę Firmy Qiagen Polska Sp. z o.o., Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław Cena oferty – 9 852,60 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 1a - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen Wybrano ofertę Firmy In2Lab Sp. z o.o., ul. Ziemowita 2/2 , 20-830 Lublin Cena oferty – 1 447,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Zymo Research Wybrano ofertę Firmy TK Biotech sp. z o.o., Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa Cena oferty – 465,63 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RIVM Bilthoven Wybrano ofertę Firmy Labiol.pl Emilia Zysk , ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa Cena oferty – 850,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy POCh Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 5 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Brand Wybrano ofertę Firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61—315 Poznań Cena oferty – 3 200,00zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 6 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Bio-rad Wybrano ofertę Firmy Bio-Rad Polska sp. z o.o. ,ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa Cena oferty – 5 138,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 7 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Bio-rad Wybrano ofertę Firmy Bio-Rad Polska sp. z o.o. ,ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa Cena oferty – 2 736,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 8 - odczynniki laboratoryjne i materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kucharczyk Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 9 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 10 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific Wybrano ofertę Firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61—315 Poznań Cena oferty – 3 850,00zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 11 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Eppendorf Wybrano ofertę Firmy Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów Cena oferty – 11 000,00zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 12 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Research Technology Innovation LLC Wybrano ofertę Firmy Labiol.pl Emilia Zysk , ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa Cena oferty – 4 633,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 13 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy KNF Neuberger GmbH Wybrano ofertę Firmy Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów Cena oferty – 2 682,93 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 14 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BioX Diagnostics Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 15 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Gibco Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 16 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy MAST DIAGNOSTICA Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 17 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy A&A Biotechnology Wybrano ofertę Firmy A&A Biotechnology , Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia Cena oferty – 382,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Takara Wybrano ofertę Firmy BIOKOM System sp. z o.o. sp.k., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k/Warszawy Cena oferty – 4 723,60 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 19 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RTI Wybrano ofertę Firmy Labiol.pl Emilia Zysk , ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa Cena oferty – 4 633,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 20 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy MyBioSource Wybrano ofertę Firmy Prospecta sp. z o.o., ul. Barborki 8, 04-511 Warszawa Cena oferty – 3 400,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 21 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Fermentas Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 22 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Promega Wybrano ofertę Firmy Promega GmbH Joanna Krzyżanowska, Cena oferty – 832,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 23 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy NUNC Wybrano ofertę Firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61—315 Poznań Cena oferty – 5 430,00zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oferta Firmy Biokom System M. Sidor sp.j. na zadanie 23 została odrzucona, ponieważ była niezgodna z treścią zapytania. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert równoważnych (pkt VII ust. 6 zaproszenia do złożenia oferty). Zadanie nr 24 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy NUNC Wybrano ofertę Firmy Biokom System , ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k/Warszawy Cena oferty – 294,40 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 25 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy ROTH Postępowanie unieważniono, gdyż jedyna złożona oferta znacząco przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Zadanie nr 26 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Aesculap-Chifa Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 27 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy SIGMED Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 28 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biochrom AG Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 29 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy ATCC Wybrano ofertę Firmy LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki Cena oferty – 747,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 30 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Roche Wybrano ofertę Firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, Kiełpin, 00-728 Warszawa Cena oferty – 11 102,20 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 31 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Phenomenex Wybrano ofertę Firmy Phenomenex Polska sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181a, 02-222 Warszawa Cena oferty – 28 925,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 32 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Agilent Wybrano ofertę Firmy Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, Kiełpin, 02-785 Warszawa Cena oferty – 17 883,3 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 33 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Agilent Wybrano ofertę Firmy Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, Kiełpin, 02-785 Warszawa Cena oferty – 13 000,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 34 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Restek Wybrano ofertę Firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61—315 Poznań Cena oferty – 10 350,00zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 35 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy ABSCIEX Wybrano ofertę Firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61—315 Poznań Cena oferty – 2 830,00zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 36 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Shimadzu - Shim-pol Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 37 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Polgen Wybrano ofertę Firmy Polgen Sp. z o.o. – sp.k., ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź Cena oferty – 1 528,38 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 38 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Sartorius Wybrano ofertę Firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61-315 Poznań Cena oferty – 415,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 39 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Chromacol Wybrano ofertę Firmy Anchem plus M. Malczewski, ul. gen.T. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa Cena oferty – 1 900,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 40 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Lamaplast Wybrano ofertę Firmy MAR-FOUR Marian Siekierski, ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łodzki Cena oferty – 210,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 41 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kartell Wybrano ofertę Firmy MAR-FOUR Marian Siekierski, ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łodzki Cena oferty – 315,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena spośród złożonych ofert na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zadanie nr 42 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Sigma-Aldrich Wybrano ofertę Firmy Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25 b, 35-959 Rzeszów Cena oferty – 600,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadanie. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu podane w treści zaproszenia do złożenia oferty oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2022-06-01 AW