BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dziedziny nauki DZ-220/121/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 - materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Medlab-Products Sp. z o.o. za cenę 167,50 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biomed Jedyna oferta Firmy Farmator Sp. z o.o. na zadanie 2 została odrzucona, ponieważ była niezgodna z treścią zapytania. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert równoważnych (pkt VII ust. 6 zaproszenia do złożenia oferty) ponadto oferta znacząco przekraczała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zadanie nr 3a - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Qiagen Polska Sp. z o.o. za cenę 3146,40 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 4 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Qiagen Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Qiagen Polska Sp. z o.o. za cenę 1830,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Zymo Research Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 6 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RIVM Bilthoven Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 7 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy POCh Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 8 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Lab-el Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Lab-el Elektronika Laboratoryjna A. Łobzowski, M. Łobzowska Sp. j. za cenę 940 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 9 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Bio-rad Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 10 - odczynniki laboratoryjne i materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kucharczyk Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 11 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Life Technologies Polska sp. z o.o. za cenę 1301,74 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 12 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Invitrogen Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Life Technologies Polska sp. z o.o. za cenę 7143,84 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 13 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Eppendorf Wybrano ofertę złożoną przez firmę: VWR International sp. z o.o. za cenę 1036,48 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 14 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Research Technology Innovation LLC Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 15 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Illumina Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Analityk Ewa Kowalczyk za cenę 11912,62 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 16 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy ID-VET Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Animal Trade sp. z o.o. za cenę 7560,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 17 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Life Technologies Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Life Technologies Polska Sp. z o.o. za cenę 1231,40 zł netto Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BioX Diagnostics Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 19 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Gibco Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 20 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy EQUIMED Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 21 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy MAST DIAGNOSTICA Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 22 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Graso Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 23 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy A&A Biotechnology Wybrano ofertę złożoną przez firmę: A&A Biotechnology S.C. za cenę 3519,30 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 24 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy R-Biopharm Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Fabimex Więcek Sp. J. za cenę 7800,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 25 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Cytiva Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Inter-Chem Poznań sp. z o.o. za cenę 1490,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 26 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Takara Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 27 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RTI Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie nr 28 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy MyBioSource Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert.
2022-05-10 AW