BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348751 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę odczynników laboratorynych i materiałów pomocniczych , znak sprawy DZ-220/121/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1 - materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB 1.Probówki typu eppendorf o poj. 2ml, bezbarwne o podwyższonej przezroczystości z dnem soczewkowym i płaskim wieczkiem, autoklawowalne, op./500szt ( firma: Medlab nr kat.: 25-2000-1), 3 op. Zadanie nr 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biomed 1.PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez chlorku wapnia i chlorku magnezu, op./ 100 ml; w szklanym opakowaniu ( firma: Biomed) Zamknięcie gumowym korkiem, termin przydatności co najmniej do końca roku., 120 op. Zadanie nr 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen 1. intype IC-DNA (Control DNA for real-time PCR - amplification control/ positive control for DNA extraction) ( firma: QIAGEN nr kat.: 289980), 1 op. 2.Hot Star Taq Master Mix Kit (1000U) ( firma: Qiagen nr kat.: 203445), 1 op. Zadanie nr 4 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Qiagen 1.Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (250), 250 strips of 4 tubes and caps for 1000 reactions ( firma: Qiagen nr kat.: 981103), 2 op. Zadanie nr 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Zymo Research 1.DNA/RNA Shield,op/250 ml ( firma: Zymo Research nr kat.: R1100-250 ), 5 op. Zadanie nr 6 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RIVM Bilthoven 1.Ractopamine hydrochloride, (100mg) ( nr kat.: 34198),1op. Zadanie nr 7 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy POCh 1.Formaldehyd 36-38% (Formalina), op./1 L ( nr kat.: 432173111), 1 op. Zadanie nr 8 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Lab-el 1.Termohigrometr ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA ( firma: Lab-el nr kat.: LB-103), 3 szt. Zadanie nr 9 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Bio-rad 1.FAM PrimePCRtm 8482 Probe Assay: BETA-ACTIN, Pig 500x20ul Reactions ( firma: BIORAD nr kat.: 10042982), 2 szt. 2. SsoAdvanced Universal Probes Supermix, 500 x 20 ul rxns, 5 ml (5 x 1 ml) ( firma: BIORAD nr kat.: 1725281), 2 op. Zadanie nr 10 - odczynniki laboratoryjne i materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kucharczyk 1.Bufor obciążający (loading buffer) x6 (1ml) ( firma: Kucharczyk nr kat.: 200-145), 4 op. Zadanie nr 11 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific 1.Goat anti-mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed secondary Antibody; PE ( firma: Thermo Fisher Scientific nr kat.: P-852), 1 szt. Zadanie nr 12 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Invitrogen 1.Influenza A NP Monoclonal Antibody (D67J), FITC / 100 ug ( firma: Invitrogen/Thermo Fisher Scientific nr kat.: MA1-7322), 1op. 2. SuperScript IV One-Step RT-PCR System, 100 reakcji ( firma: Invitrogen nr kat.: 12594100), 1 op. 3. Porcine Circovirus Type 2 Replicase Polyclonal Antibody, 100ul ( firma: Invitrogen/Thermo Fisher Scientific nr kat.: PA5-112014), 1 szt. Zadanie nr 13 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Eppendorf 1.Rynienki z polipropylenu na odczynniki, autoklawowalne ( do pipety wielokanałowej) op. 10 szt ( firma: Eppendorf nr kat.: 0030 058 607), 4 op. 2. Eppendorf tubes 5.0ml, screw caps, 200 szt./op. ( nr kat.: 0030 122.305), 3 op. Zadanie nr 14 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Research Technology Innovation LLC 1.PRRSV Monoclonal antibody SDOW17-F, FITC-conjugate ( firma: Research Technology Innovation LLC. nr kat.: SDOW17-F), 1 szt. Zadanie nr 15 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Illumina 1.iSeq 100 i1 Reagent v2 (300-cycle) 4 pack ( firma: Illumina nr kat.: 20031374), 1 op. Zadanie nr 16 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy ID-VET 1.ID Screen West Nile IgM Capture ELISA kit ( nr kat.: WNIGM-4P), 1 op. Zadanie nr 17 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Life Technologies 1. E-GELs 2% (18/PK) ( firma: Life Technologies nr kat.: G501802), 1 op. Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BioX Diagnostics 1.FITC Rabbit anti-mouse Ig ( firma: BioX Diagnostics nr kat.: BIO305), 1 op. Zadanie nr 19 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Gibco 1.TPB (1x) Tryptose Phosphate Broth, op./100 ml ( firma: Gibco nr kat.: 18050-039), 1 op. Zadanie nr 20 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy EQUIMED 1.pojemnik na mocz polipropylenow, 120 ml jalowy, op/50szt ( firma: EQUIMED nr kat.: 70133110000), 1 op. Zadanie nr 21 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy MAST DIAGNOSTICA 1.cryobank-system probówek do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach, kolor korka - mieszany, 64 fiolki w op. ( firma: MAST DIAGNOSTICA nr kat.: 291709), 1 op. 2.cryobank-system probówek do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach, kolor korka - żółty, 64 fiolki w op. ( firma: Mast Diagnostica nr kat.: 291703), 1 op. Zadanie nr 22 – materiały pomocnicze wg katalogu firmy Graso 1.Cryobank - Storage Box - statyw czerwony ( firma: Graso nr kat.: 291691), 1 op. Zadanie nr 23 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy A&A Biotechnology 1.Genomic Mini AX BACTERIA (60) ( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 060-60), 1 op. 2.Genomic Mini AX BLOOD (60)( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 052-60), 1 op. 3.Total RNA Mini (100) ( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 031-100), 1 op. 3.DNAza I. Wolna od RNAzy. Forma: roztwór o stężeniu 10 U/µl. ( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 1009-100 ), 1 op. 4.Total RNA Midi ( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 032-20 ), 2 op. 5.Clean-Up RNA Concentrator ( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 039-100C ),1 op. Zadanie nr 24 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy R-Biopharm 1.SureFood® ANIMAL ID Pork IAAC ( firma: R-Biopharm nr kat.: Art. No.: S6114), 2 szt. Zadanie nr 25 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Cytiva 1.TempliPhi 100 Amplification Kit ( firma: Cytiva nr kat.: GE25-6400-10), 1 op a'100 rcji Zadanie nr 26 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Takara 1.EmeraldAmpMax PCR Master Mix, 160 reakcji ( firma: Takara nr kat.: RR320A), 2op. 2. PrimeScript High Fidelity RT-PCR Kit, 50 reakcji ( firma: Takara nr kat.: R022A), 2op. Zadanie nr 27 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RTI 1.Monoclonal Antibody: SDOW17 ( firma: RTI nr kat.: SDOW17-A 1009282), 1 op. Zadanie nr 28 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy MyBioSource 1.Mouse Influenza A virus Nucleoprotein Monoclonal Antibody, (AF405), 0.1 mL ( firma: MyBioSource nr kat.: MBS8538390), 1 szt.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 33 50,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Beata Ambryszewska– tel.: (81) 889 32 55, e-mail: b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 09.05.2022 r., godz.12.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail:b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2022-05-04 AW