BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DZ-220/89/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Difco Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Inter-Chem Poznań Sp. z o. o. za cenę 940,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 2 - materiały pomocnicze wg katalogu Fermentas Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Life Technologies Polska Sp. z o.o. za cenę 466,80 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich Wybrano ofertę złożoną przez firmę: T.H. Geyer Polska Sp. z o. o. za cenę 3030 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Wybrano ofertę złożoną przez firmę: T.H. Geyer Polska Sp. z o. o. za cenę 1050 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 5 - materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Medlab-Products Sp. z o.o. za cenę 1786,50 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 6 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy VWR Wybrano ofertę złożoną przez firmę: VWR International Sp. z o.o. za cenę 1065,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 7 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Agilent Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Perlan Technologies Polska Sp. z o. o. za cenę 1533,40 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 8 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Macherey-Nagel Wybrano ofertę złożoną przez firmę: T.H. Geyer Polska Sp. z o. o. za cenę 2880,00 zł netto. 2 Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 9 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy European Virus Archive-Global Brak ofert Zadanie nr 10 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biomed Brak ofert Zadanie nr 11 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BI Biological Industries Brak ofert Zadanie nr 12 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen Brak ofert Zadanie nr 13 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Zymo Research Brak ofert Zadanie nr 14 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RIVM Bilthoven Brak ofert Zadanie nr 15 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy POCh Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Alfachem Sp. z o.o. za cenę 301,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 16 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy BIOSPACE Brak ofert Zadanie nr 17 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Lab-el Brak ofert Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Bio-rad Wybrano ofertę złożoną przez firmę: BIO-RAD Polska Sp. za cenę 1696,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 19 - odczynniki laboratoryjne i materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kucharczyk Brak ofert Zadanie nr 20 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific Wybrano ofertę złożoną przez firmę: VWR International Sp. z o.o. za cenę 2050,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 21 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Invitrogen Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Life Technologies Polska Sp. z o.o. za cenę 3741,12 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 22 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Eppendorf Wybrano ofertę złożoną przez firmę: VWR International Sp. z o.o. za cenę 183,90 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 23 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Pol Plastic Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Alfachem Sp. z o.o. za cenę 1160,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. 3 Zadanie nr 24 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Sartorius Wybrano ofertę złożoną przez firmę: T.H. Geyer Polska Sp. z o. o. za cenę 220,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród złożonych ofert. Oferta Firmy Alfachem Sp. z o.o. na zadanie 24 została odrzucona, ponieważ była niezgodna z treścią zapytania. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert równoważnych (pkt VII ust. 6 zaproszenia do złożenia oferty). Zadanie nr 25 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Promega Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Promega GmbH za cenę 1178,20 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 26 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Illumina Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Analityk Ewa kowalczyk za cenę 4612,73 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 27 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Roche Wybrano ofertę złożoną przez firmę: T.H. Geyer Polska Sp. z o. o. za cenę 890,00 zł netto. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta.
2022-04-11 AW