BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/89/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Difco 1.Difco Lactobacilli MRS Agar ( firma: Difco nr kat.: 288210), 2op. Zadanie nr 2 - materiały pomocnicze wg katalogu Fermentas 1. 50X TAE Electrophoresis Buffer, op/1000ml ( firma: Fermentas nr kat.: B49), 1op. Zadanie nr 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich 1. 1.Ractopamine-d5-HCl (0,1mg), 1 op. 2. Casein from bovine milk ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: C7078-500G), 1 op. 3. Anti-Horse IgG (whole molecule)Peroxidase antibody produced in rabbit, op./1 ml ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: A6917-1ML), 1 op. Zadanie nr 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma 1. TRI Reagent LS 100ML ( firma: SIGMA nr kat.: T3934), 1 op. Zadanie nr 5 - materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB 1.pudełko (statyw) na 81 probówek Cryovial o poj. 2 ml z przykrywką z numeracją otworów ( firma: MEDLAB nr kat.: 26.9081.2), 5 szt. 2.Szalki Petriego 60 x ok. 16mm bez żeber wentylacyjnych, pakowane po 15 szt. op./500szt. ( firma: MEDLAB nr kat.: 51.0061.0S), 2 op. 3.ML 100 ul z zakończeniem kapilarnym 4 ul (op. 500 szt) ( firma: MEDLAB nr kat.: 80.0104.0 ), 2op. 4. Końcówki o poj. do 200 ul z kapilarnym zakończeniem o poj. 4 ul, 500 szt. ( firma: Medlab nr kat.: 80-0104-0), 2 op. Zadanie nr 6 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy VWR 1.Kwas Azotowy 67% NORMATOM do analizy śladowej 1 x op./2,5 L ( firma: VWR nr kat.: 83872.330), 1 op. Zadanie nr 7 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Agilent 1.Filter, oil mist, for MS40+ pump (Agilent 8900) ( firma: Perlan Technologies Polska Sp. z o. o.Agilent nr kat.: G1960-80039), 1 szt. 2. AVF Platinum Oil (Agilent 8900) ( firma: Perlan Technologies Polska Sp. z o. o.Agilent nr kat.: X3760-64004), 2 l. Zadanie nr 8 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Macherey-Nagel 1.NucleoSpin Blood QuickPure Kit (50) ( firma: Macherey-Nagel nr kat.: 740569.50), 6 op. Zadanie nr 9 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy European Virus Archive-Global 1.Influenza D virus, strain D/Germany/BH04/16-23 ( firma: European Virus Archive - Global nr kat.: 022V-04096), 1 op. Zadanie nr 10 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biomed 1.PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez chlorku wapnia i chlorku magnezu, op./ 100 ml; w szklanym opakowaniu ( firma: Biomed) Proszę, aby butelki posiadały zamknięcie gumowym korkiem., 50 op. Zadanie nr 11 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BI Biological Industries 1.Trypan Blue Solution 5mg/l (roztwór błękitu trypanu) ( firma: BI Biological Industries nr kat.: 03-102-1B), 1 op. Zadanie nr 12 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen 1. intype IC-DNA (Control DNA for real-time PCR - amplification control/ positive control for DNA extraction) ( firma: QIAGEN nr kat.: 289980), 1 op. Zadanie nr 13 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Zymo Research 1.DNA/RNA Shield,op/250 ml ( firma: Zymo Research nr kat.: R1100-250 ), 5 op. 2.Direct-zol RNA MiniPrep 50 preps ( firma: Zymo Research nr kat.: R2050), 1 op. Zadanie nr 14 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy RIVM Bilthoven 1.Ractopamine hydrochloride, (100mg) ( nr kat.: 34198),1op. Zadanie nr 15 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy POCh 1.Potasu chlorek, czda op./ 500g ( nr kat.: 739740114), 1 op. 2.Sodu diwodorofosforan 1.hydrat, (500g) ( nr kat.: 799180111), 1op. 3.Sodu węglan, czda op./ 0,5 kg) ( nr kat.: 810560119), 1 op. 4.Sodu wodorowęglan czda (0,5 kg) ( nr kat.: 810530115), 1op. 5.chlorek magnezu 6 hydrat. CZDA; op/500g ( firma: Avantor Materials/POCH nr kat.: 612050110 ), 1op. Zadanie nr 16 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy BIOSPACE 1.Eza bakteriologiczna o poj. 1 ul z igłą, sterylna, z polistyrenu, indywidualnie pakowana ( firma: BIOSPACE nr kat.: 11/OS1-1), 200 szt. Zadanie nr 17 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Lab-el 1.Termohigrometr ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA ( firma: Lab-el nr kat.: LB-103), 3 szt. Zadanie nr 18 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Bio-rad 1.TEMED, op. 5 ml ( firma: Bio-rad nr kat.: 161-0800), 1 op. 2.Płytki szklane wewnętrzne, 16 cm, 2 szt. ( firma: Bio-Rad nr kat.: 170-9215), 2 zest. 3.Płytki szklane zewnętrzne, 16 cm, 2 szt. ( firma: Bio-Rad nr kat.: 170-9216), 2 zest. Zadanie nr 19 - odczynniki laboratoryjne i materiały pomocnicze wg katalogu firmy Kucharczyk 1.Bufor obciążający (loading buffer) x6 (1ml) ( firma: Kucharczyk nr kat.: 200-145), 4 op. 2.pudełka plastikowe 81 z pokrywą ( firma: kUCHARCZYK nr kat.: 150-104), 10 szt. Zadanie nr 20 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Thermo Fisher Scientific 1. HPLC Column Hypersil GOLD C18 100x2.1mm 1.9mikro m ( firma: Thermo Fisher Scientific nr kat.: TF25002-102130), 1 szt Zadanie nr 21 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Invitrogen 1.Platinum Tag DNA Polymerase, 600 reakcji ( firma: Invitrogen nr kat.: 10966034), 1 op. 2. TURBO DNase kit z buforem (2 U/ul) ( firma: Invitrogen nr kat.: AM 2238), 2 op. Zadanie nr 22 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Eppendorf 1. probówki Eppendorf Low Binding, poj 1,5 ml, op. 250 szt ( firma: Eppendorf nr kat.: 0030108.051), 3 szt. Zadanie nr 23 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Pol Plastic Płytki Petriego okrągłe o śred. 90mm, wys. 16,2mm, op./600szt, tworzywo: PS, bez wentylacji, certyfikat jałowości ( firma: Pol Plastic / NOEX nr kat.: BH900125SQ), 5 op. Zadanie nr 24 - materiały pomocnicze wg katalogu firmy Sartorius 1.Filtry strzykawkowe sterylne o śr. 0,45 mm, opak./ 50 szt., Sartorius ( firma: Sartorius nr kat.: 16555K),1 op. Zadanie nr 25 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Promega 1.RNase One Ribonuclease (1000 U) ( firma: Promega nr kat.: M4261, 2 op.) Zadanie nr 26 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Illumina 1.Illumina Ribo-Zero Plus rRNA Depletion Kit (16 Samples) ( firma: Illumina nr kat.: 20040526), 1 op. Zadanie nr 27 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Roche 1.cOmplete, Mini, EDTA-free, 30 tabletek ( firma: Roche nr kat.: 04693159001), 1 op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 33 50,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Beata Ambryszewska– tel.: (81) 889 32 55, e-mail: b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 06.04.2022 r., godz.11.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail:b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2022-04-01 AW