BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, znak sprawy DZ-220/227/21/1
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o , ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki. Cena netto oferty- 11 383 zł. . Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 2 Wybrano ofertę złożoną przez: Noack Polen Sp. z o.o , ul. Poloneza 93,02-826 Warszawa. Cena netto oferty- 4752 zł. . Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 4 Wybrano ofertę złożoną przez: Qiagen Polska Sp. z o.o , ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław . Cena netto oferty- 534,60 zł. . Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 6 Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa . Cena netto oferty- 3489,10 zł. . Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 7 Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa . Cena netto oferty- 1153,37 zł. . Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta.
2021-10-12 AW