BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA , znak sprayw DZ-220/192/21
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto oferty- 11 892,40 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 2 Wybrano ofertę złożoną przez: Noack Polen Sp. z o.o, ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa. Cena brutto oferty- 535,05 Euro. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 3 Wybrano ofertę złożoną przez: Medlab Products Sp. z o.o, ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn. Cena brutto oferty- 203,55 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta.
2021-08-17 AW