BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348746 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
DZ-220/164/21, ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - dostawa laptopa

Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
Znak sprawy: DZ-220/164/21
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:
Postępowanie zostało unieważnione
Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Informacja o złożonych ofertach:
1. P.U.S. Lemax Marek Malinowski, ul. Lubelska 18 lok. 2, 24-100 Puławy. Cena 10.110,60 zł.
Przyczyny odrzucenia oferty: Brak informacji o powłoce wyświetlacza oraz pokryciu palety sRGB, wyświetlacz większy, niż wymagany, brak gniazda USB-C, Brak informacji o module TPM
2. Redicreo s.c., ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków. Cena 10.942,08 zł.
Przyczyny odrzucenia oferty: Komputer ma wyświetlacz z błyszczącą powłoką
2021-07-14 AW