BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-220/60/21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:

I. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1-materiały pomocnicze wg katalogu Dionex 1.ASE Prep DE,op/1 kg, nr kat 062819, 2 op Zadanie nr 2- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Id Vet 1.ID Screen® SARS-CoV-2 Double Antigen Multi-species ( firma: ID Vet nr kat.: COVIDA-5P, 1op, termin przydatności co najmniej 1 rok. Zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu New England Biolabs 1. DNA Polymerase I Klenow Fragment (3´→ 5´ exo-), 5,000 units/ml, 200 units ( firma: New England BioLabs nr kat.: M0212S), 1op Zadanie nr 4-materiały pomocnicze wg katalogu Eppendorf 1. statyw z ładowarką do Multipette stream/Xstream ( firma: Eppendorf nr kat.: 4986 000.262), 1 szt 2. Multipette E3x ( firma: Eppendorf nr kat.: 4987000380), 1 szt 3. Uchwyt ładujący 2, na jedną sztukę Eppendorf Multipette; E3/E3x lub Eppendorf Multipette stream/Xstream ( firma: Eppendorf nr kat.: 3116603003), 1 szt 4. Combitips advanced Rack Eppendorf, na 8 Combitips advanced (0,1 - 10 ml) ( firma: Eppendorf nr kat.: 0030089758), 1 op Zadanie nr 5- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Fluka 1. Ciprofloxacin-d8 hydrochloride monohydrate ( firma: Fluka nr kat.: 32982-10MG), 1op 2. Octan amonu ( nr kat.: 372331-10), 2 op 3. Glycine (500 g) ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: G8898), 2 op Zadanie nr 6-materiały pomocnicze wg katalogu Agilent 1. Kolumna chromatograficzna SB-C18 1,8um 2,1x50mm ( firma: Agilent nr kat.: 827700-902), 1 szt Zadanie nr 7- materiały pomocnicze wg katalogu Restek 1. Uszczelka do naczycznia 50 ml ze stali nierdzewnej, Młyn kulowy Retsch MM400, 10 szt ( firma: Retsch nr kat.: 22.085.0002), 2 op Zadanie nr 8-materiały pomocnicze wg katalogu Phenomenex 1. Security Guard Cartridges C18 4X2 mm (phenomenx AJO-4286) ( firma: phenomenex nr kat.: AJO-4286), 2 op 2. Security Guard Cartriges( firma: Phenomenex nr kat.: KJO-4282) ( firma: Phenomenex nr kat.: KJO-4282), 2 op Zadanie nr 9- materiały pomocnicze wg katalogu Orion 1. Bufor do elektrody pH-metru ( firma: Orion nr kat.: 910001), 1 op Zadanie nr 10- materiały pomocnicze wg katalogu Thermolabsystem 1. FT 200 wydłużone, 5-200 ul, sterylne, op. 10x96 szt. ( firma: THERMO-LABSYSTEM nr kat.: 9400133), 6 op 2. końcówki do pipet Finntip 1000Ext.,1000 szt ( firma: Thermo-Labsytem nr kat.: 9401410), 8 op. Zadanie nr 11- materiały pomocnicze wg katalogu Roth 1. Szpatułka dwustronna, stal 18/10, dł. 250 mm ( firma: ROTH nr kat.: 3318.1), 10 szt 2. Folia samoprzylepna do płytek titracyjnych ( firma: roth nr kat.: EN.77.1), 1 op 3. Pęseta prosta, końce zaokrąglone, dł. 105 mm ( firma: Roth nr kat.: 2687.1), 2 szt 4. Pęseta prosta, końce spiczaste, dł. 105 mm ( firma: Roth nr kat.: 2695.1), 2 szt Zadanie nr 12- materiały pomocnicze wg katalogu Metrohm 1. Elektroda do pH-metru, LL Ecotrode Plus ( firma: Metrohm nr kat.: 6.0262.100), 1 szt Zadanie nr 13- materiały pomocnicze wg katalogu Caso 1. Caso Folia 27,5cm x 600 cm (do pakowania próżniowego) 2szt./op ( firma: Caso nr kat.: B448625), 4 szt Zadanie nr 14 –materiały pomocnicze wg katalogu Medlab Products 1. Pojemnik MLBox na odpady potencjalnie zakaźne i ostre, z PP - czerwone, poj. 0,7 l, wym.: owal 100/95 i wys. 120 mm, op./20 szt. ( firma: Medlab nr kat.: 98-0070-1), 1 op Zadanie nr 15- materiały pomocnicze wg katalogu Rajapack Crosstrade 1. worki strunowe z polem do opisu, wymiar 350x450 mm, gr. 50 um, op. 1000 szt. ( firma: Rajapack Crosstrade nr kat.: PBAG22B), 1 op Zadanie nr 16- materiały pomocnicze wg katalogu Shim-pol 1. US tubing HP OUT (0.1 × 600 mm) - kapilara laczaca HPV z kolumna - chromatograf Nexera X2 ( firma: Shimadzu - Shim-pol nr kat.: 228-53184-91), 1 szt Zadanie nr 17-materiały pomocnicze wg katalogu Bionovo 1. Stojak BagRack Slide na woreczki BagFilter Pipet oraz Pipet Roll ( firma: Interscience (dystrybutor: Bionovo) nr kat.: K-1406), 2 szt Zadanie rn 18-materiały pomocnicze wg katalogu Copan 1. wymazówki z podłożem transportowym, 1ml,op/300 szt ( firma: COPAN nr kat.: 359C), 1 op 2. UTM RT MINI temperatura pokojowa, 1ml roztworu w probówce, 1 elastyczna flokowana pałeczka do nosogardzieli, sterylna pakowana indywidualnie, op/6x50 ( firma: Copan nr kat.: 360 C), 1 op Zadanie nr 19- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Merck 1. Kwas solny roztwór 1 mol/L, 1L ( firma: Merck nr kat.: 1090571000), 1 op Zadanie nr 20- materiały pomocnicze wg katalogu BD 1. sterylne pipety BD Falcon Serological Pipet 50 ml, pakowane indywidualnie, 100 szt./op ( firma: BD nr kat.: 356550), 6 op Zadanie nr 21-materiały pomocnicze wg katalogu Profilab 1. Pipety Pasteura z cienką końcówką, sterylne, pakowane indywidualnie; op. 1000 szt. ( firma: profilab nr kat.: 505.K1), 1 op Zadanie nr 22- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Mycoplasma Experience Limited 1. Avian Mycoplasma liquid medium (20x50ml) (AL) ( firma: Mycoplasma Experience Limited nr kat.: AL5), 4 op Zadanie nr 23- materiały pomocnicze wg katalogu VWR 1. filtr strzykawkowy 0.65 μm ( firma: VWR nr kat.: Sartorius 16569-K), 3 op Zadanie nr 24- materiały pomocnicze wg katalogu Brady 1. BRADY M-122-461 ( firma: Brady nr kat.: M-122-461), 2 op Zadanie nr 25-odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biomaxima 1. SARS-CoV-2 Ag Rapid Test 20 tests ( firma: Bio Maxima nr kat.: 1-367-K020), 3 op
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich doświadczeniach.

VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aneta Kruk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl

XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.

XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 18.03.2021 r., godz.08.00.b>
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2021-03-15 AW