BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348746 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
informacja o udzieleniu zamówienia

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, ponieważ oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie wyraził zgody na zwiększenie jej do wartości najkorzystniejszej oferty. Cena przewidziana przez Zamawiającego to 100,00 zł netto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty to 715,00 zł netto

Oferty złożone w postępowaniu:
Parlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
Cena netto:715 zł

Zadanie nr 2
Wybrano ofertę złożoną przez:
Parlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
Cena netto – 5 072,59 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 17.02.2021 r.
2021-02-17 AW