BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: DZ-2501/320/20 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostaw odczynników wg kat. SBI – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/320/20

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1
Wybrano ofertę złożoną przez: Gentaur Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 88a/2, 81-771 Sopot . Cena brutto oferty- 13.085,32 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: jedyna oferta złożona w postępowaniu

Informacje o pozostałych ofertach złożonych w postępowaniu:

W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.
2020-12-14 AW 2021-06-17 AW