BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie na usługi społeczne, znak sprawy DZ-2501/319/20 WYCOFANY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne, przedmiotem których jest: „Świadczenie usług kurierskich (transport materiału biologicznego)w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy r.”. Oznaczenie postępowania: DZ-2501/319/20 I. ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350, e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750.000 euro. 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r., poz. 1843.), zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie zamawiającego: www.piwet.pulawy.pl.
2020-11-30 AW 2021-06-17 AW