BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamowienia, znak sprayw DZ-2501/308/20/1 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Puławska 3030, 02-785 Warszawa. Cena brutto oferty- 2460 zł. Pozostałe oferty: - Th Geyer Polska Sp. z o.o , ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa. Cena brutto oferty- 3193,73 zł. - Anchem Plus, ul. Bora Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa. Cena brutto oferty- 3075 zł. Zadanie nr 2 – zgodnie z pkt. VII ppkt. 6 , zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych. W związku z powyższym, zamawiający nie wybrał wykonawcy na powyższe zadanie. Zadanie nr 3 Wybrano ofertę złożoną przez: Shim-pol Sp.j, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin. Cena brutto oferty- 2737,37 zł.
2020-11-24 AW 2021-06-17 AW