BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamowienia, znak sprayw DZ-2501/310/20 WYCOFANY
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Blirt S.A, ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena netto oferty- 3960 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 2 wybrano ofertę złożona przez: TH Geyer Polska Sp. z o.o , ul. Czeska 22A,03-902 Warszawa. Cena netto oferty- 530 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena i jedyna oferta. zadanie nr 3 wybrano ofertę złożoną przez: VWr International Sp. z o.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena netto oferty- 574 zł. Pozostałe oferty: TH Geyer Polska Sp. z o.o , ul. Czeska 22A,03-902 Warszawa. Cena netto oferty-690 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena . Zadanie nr 4 Wybrano ofertę złożoną przez: Inter-chem Poznań Sp. z o.o , ul. Pokrzywno 3A, 60-315 Poznań. cena netto oferty- 475 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta . zadanie nr 5 wybrano ofertę zlożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o , ul. bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. cena netto oferty- 619,92 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta .
2020-11-23 AW 2021-06-17 AW