BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o unieważnieniu postępowania WYCOFANY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE


których przedmiotem jest :

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w październiku 2020 r..

Oznaczenie postępowania: DZ-2501/219/20.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
Postepowanie zostaje unieważnione ze względu wystąpienie istotnej zmiana okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r., poz. 1846), zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w ogłoszeniu z dn. 28.09.2020 r.

PEŁNĄ TREŚĆ INFORMACJI O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO: http://zampub.piwet.pulawy.pl/ w zakładce: „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”
2020-09-30 AW 2021-06-17 AW