BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - jednorazowa dostawa probówek do pomiarów fluorymetrycznych Znak sprawy: DZ-2501/121/20 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę probówek do pomiarów fluorymetrycznych – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/121/20

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto oferty- 7.911,36 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena

Informacje o pozostałych ofertach złożonych w postępowaniu:

Th. Geyer Polska Sp. z o.o., Ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa. Cena oferty – 10..696,25 zł.
2020-05-26 AW 2020-08-13 AW