BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE przedmiotem których jest: WYCOFANY
Przedmiotem których jest : „Świadczenie usług pośrednictwa w sukcesywnej rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak również miejsc noclegowych w innych niż hotele, obiektach świadczących usługi noclegowe na potrzeby Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZ-2501/90/20 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów 57 24-100 Puławy www.piwet.pulawy.pl przetargi@piwet.pulawy.pl fax 0 81 886 25 95 lub 889 33 50 2. Zasady prowadzenia postepowania 2.1 Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. , o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750.000 euro. 2.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019, poz.1843), zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu. 2.3 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2020-04-10 AW 2020-08-13 AW