BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348745 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Szkoła Doktorska Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności


Utworzenie Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności

20 marca 2020 r. Dyrektorzy 2 Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności. Szkoła będzie prowadzona przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu (pełniący funkcję Lidera), oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2020 roku i będzie kształciła doktorantów w 2 dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo oraz weterynaria.

- Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Link

Funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności regulowane jest przez następujące uchwały:

- Uchwała Rady Naukowej PIWet-PIB w sprawie uchwalenia Regulaminu, Zasad rekrutacji oraz Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności

2020-04-03 TB