BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348727 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych


Utworzenie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

16 marca 2020 r. Dyrektorzy 3 Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (pełniący funkcję Lidera), Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2020 roku i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria oraz rolnictwo i ogrodnictwo.

- Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Link

Funkcjonowanie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych regulowane jest przez następujące uchwały:
- Uchwała Rady Naukowej PIWet-PIB w sprawie uchwalenia Regulaminu, Zasad rekrutacji oraz Programu kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Rolniczych

2020-04-03 TB