BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DZ-2501/33/20 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę akcesoriów do młyna kulowego – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/33/20

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1
Wybrano ofertę złożoną przez: Witko Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. Cena brutto oferty- 17.070,06 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena

Informacje o pozostałych ofertach złożonych w postępowaniu:

Hurt-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61-315 Poznań. Cena oferty – 18.136,35 zł.
2020-02-13 AW 2020-08-13 AW