BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/2/20

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. J.Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk
Cena brutto – 1992,60 PLN
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Termin udzielenia zamówienia: 16.01.2020 r.

Pozostałe oferty:
Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22a, 03-902 Warszawa
Cena brutto – 3125,30 PLN

Zadanie nr 2
Wybrano ofertę złożoną przez: Parlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
Cena brutto – 23 513,66 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 16.01.2020 r.

Zadanie nr 3
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena brutto – 71,28 PLN.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.
Termin udzielenia zamówienia: 16.01.2020 r.

Pozostałe oferty:
Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22a, 03-902 Warszawa
Cena brutto – 123,90 PLN

Zadanie nr 4
brak ofert

Zadanie nr 5
Wybrano ofertę złożoną przez: Grażyna Konecka DIAG-MED, ul. Stanisława 50, 05-800 Pruszków
Cena brutto – 186,23 PLN
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Termin udzielenia zamówienia: 16.01.2020 r.

Pozostałe oferty:
Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22a, 03-902 Warszawa
Cena brutto – 449,50 PLN

Inter-Chem Poznań Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61-315 Poznań
Cena brutto – 418,20 PLN
2020-01-16 AW 2020-01-16 AW