BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia
Znak sprawy: DZ-2501/176/19 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników do biologii molekularnej– zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/176/19

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto oferty- 1.532,52 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena

Informacje o pozostałych ofertach złożonych w postępowaniu:

Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa. Cena oferty – 1592,50 zł.

Zadanie nr 2

Wybrano ofertę złożoną przez: Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto oferty- 276,48 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena

Informacje o pozostałych ofertach złożonych w postępowaniu:

Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa. Cena oferty – 1.040,40 zł.

Zadanie nr 3

Wybrano ofertę złożoną przez: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., Osmańska 14, 02-823 Warszawa. Cena brutto oferty- 170,40 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: jedyna oferta złożona w postępowaniu
2019-08-26 AW 2020-01-29 AW