BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348597 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne WYCOFANY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE


których przedmiotem jest :

sukcesywne świadczenie usług gastronomicznych oraz cateringowych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przez okres 24 miesięcy od dnia 20.08.2019 r.

Oznaczenie postępowania: DZ-2501/79/19.

ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350, e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750.000 euro.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
5. Termin składania ofert – do dnia 27.05.2019r. do godz. 11:00.
6. Termin otwarcia ofert – dnia 27.05.2019 r. o godz. 11:30.

PEŁNĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO: http://zampub.piwet.pulawy.pl/ w zakładce: „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”
2019-05-17 AW 2020-01-29 AW