BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348727 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówieniu - jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/98/19 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych z podziałem na zadania – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/98/19

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:


Zadanie nr 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Sigma: Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów. Cena netto – 388,55 PLN. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. Termin udzielenia zamówienia: 25.04.2019 r.

Zadanie nr 2 – materiały pomocnicze wg kat. Brand: Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena netto – 2548,69 PLN Uzasadnienie wyboru: najniższa cena Termin udzielenia zamówienia: 25.04.2019 r. Pozostałe oferty: 1. Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Cena netto – 2827,45 PLN. 2. Alchem Grupa Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów. Cena netto – 3410,03 PLN
2019-04-25 AW 2020-01-29 AW