BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348727 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/85/19

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1
Wybrano ofertę złożoną przez: Th. Gayer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22a, 03-902 Warszawa
Cena brutto – 436,65 PLN
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Termin udzielenia zamówienia: 16.04.2019 r.

Pozostałe oferty: IDALIA Ireneusz Wolak sp. j., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom
Cena brutto – 492,00 PLN

Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena brutto – 483,08 PLN

Zadanie nr 2
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena brutto – 1 324,93 PLN
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Termin udzielenia zamówienia: 16.04.2019 r.

Pozostałe oferty: Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22a, 03-902 Warszawa
Cena brutto – 1460,16 PLN

IDALIA Ireneusz Wolak sp. j., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom
Cena brutto – 1539,66 PLN

Zadanie nr 3
Wybrano ofertę złożoną przez: Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22a, 03-902 Warszawa
Cena brutto – 4844,43 PLN.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.
Termin udzielenia zamówienia: 16.04.2019 r.
2019-04-12 AW 2020-01-29 AW