BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówieniu - jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/56/19 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych z podziałem na zadania – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/56/19

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:


Zadanie nr 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Qiagen: Wybrano ofertę złożoną przez: Q4Lab Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa. Cena brutto – 1878,21 PLN Uzasadnienie wyboru: najniższa cena Termin udzielenia zamówienia: 11.03.2019 r. Pozostałe oferty: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto – 2152,50 PLN

Zadanie nr 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. INVITROGEN: Zadanie unieważnione ze względu na brak ofert.

Zadanie nr 3 – odczynniki laboratoryjne wg kat. InvivoGen: Wybrano ofertę złożoną przez: Labiol.pl Emilia Zysk-Puda, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto – 836,40 PLN Uzasadnienie wyboru: najniższa cena Termin udzielenia zamówienia: 11.03.2019 r. Pozostałe oferty: Q4Lab Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa. Cena brutto – 901,59 PLN

Zadanie nr 4 – materiały pomocnicze wg kat. VWR: Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto – 272,76 PLN. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena. Termin udzielenia zamówienia: 11.03.2019 r.

Zadanie nr 5 – materiały pomocnicze wg kat. NUNC: Wybrano ofertę złożoną przez: Biokom Systems M. Sidor S. J., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena netto – 3024,00 PLN Uzasadnienie wyboru: najniższa cena Termin udzielenia zamówienia: 11.03.2019 r. Pozostałe oferty: 1. Inter-Chem Poznań sp. z o.o., ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań. Cena netto – 3140,00 PLN 2. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena netto – 3210,30 PLN. 3. BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena netto – 3603,10 PLN. 4. Sigma-Aldrich Sp. z o.o. , ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena netto – 4153,50 PLN.

Zadanie nr 6 – materiały pomocnicze wg kat. Bionovo: Wybrano ofertę złożoną przez: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto – 454,31 PLN. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. Termin udzielenia zamówienia: 11.03.2019 r.
2019-03-11 AW 2020-01-29 AW