BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348724 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/27/19 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/27/19

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1
Wybrano ofertę złożoną przez: Novazym Polska s.c., Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Umultowska 89C, bud. A/038, 61-614 Poznań
Cena brutto – 8 359,08 PLN
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Termin udzielenia zamówienia: 07.02.2019 r.

Zadanie nr 2
Wybrano ofertę złożoną przez: Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22a, 03-902 Warszawa
Cena brutto – 1 660,50 PLN
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Termin udzielenia zamówienia: 07.02.2019 r.

Zadanie nr 3
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa
Cena brutto – 391,48 PLN.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.
Termin udzielenia zamówienia: 07.02.2019 r.

Pozostałe oferty: Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22a, 03-902 Warszawa
Cena brutto – 457,56 PLN + koszty transportu

Zadanie nr 4
Wybrano ofertę złożoną przez:
Cena brutto – 1248,79 PLN.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.
Termin udzielenia zamówienia: 07.02.2019 r.

Pozostałe oferty: Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22a, 03-902 Warszawa
Cena brutto – 2706,00 PLN
2019-02-06 AW 2020-01-29 AW