BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348749 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzileniu zamówienia - dostawa odczynników do biologii molekularnej, znak sprawy DZ-2501/14/19 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników do biologii molekularnej– zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/14/19

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1
Odczynniki laboratoryjne wg kat. Qiagen
Wybrano ofertę złożoną przez: Q4lab Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa. Cena brutto oferty- 1709,70 zł.

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu.


Zadanie nr 2

Odczynniki laboratoryjne wg kat. Illumina Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, że nie złożono ani jednej oferty na przedmiotowe zadanie.Zadanie nr 3

Odczynniki laboratoryjne wg kat. Oxford Nanopore Technologies
Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, że złożona oferta przekracza kwotę przeznaczaną na sfinansowanie zamówienia.
2019-01-23 AW 2020-01-29 AW