BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia , znak sprawy DZ-2501/290/18 - cz.2 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/290/18

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen
Wybrano ofertę złożoną przez Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 02-203 Warszawa
Cena oferty: 96,46 zł netto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 16.11.2018 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Gibco
Wybrano ofertę złożoną przez Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 02-203 Warszawa
Cena oferty: 127,00 zł netto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 16.11.2018 r.
2018-11-21 AW 2020-01-24 AW