BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348747 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia , znak sprawy DZ-2501/290/18 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/290/18

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Ingenasa
Wybrano ofertę złożoną przez Noack Polen Sp. z o.o., ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa
Cena oferty: 3.304,80 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 16.11.2018 r.


ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu ATCC
Wybrano ofertę złożoną przez LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki
Cena oferty: 2.5963 zł netto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 16.11.2018 r.
2018-11-16 AW 2020-01-24 AW