BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - DZ-2501/211/18 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/211/18

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1
Wybrano ofertę złożoną przez: Basko Aleksander Skoracki, os. na Murawie 13/5, 61-655 Poznań
Cena brutto – 204,99 PLN.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena, jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 29.08.2018 r.

Zadanie nr 2
Wybrano ofertę złożoną przez: Basko Aleksander Skoracki, os. na Murawie 13/5, 61-655 Poznań
Cena brutto – 73,39 PLN
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Termin udzielenia zamówienia: 29.08.2018 r.

Pozostałe oferty: Inter-Chem, ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań
Cena brutto –1 395,00 PLN.
2018-08-29 AW 2018-11-13 AW