BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/183/18 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/183/18

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:


Zadanie nr 1. Odczynniki laboratoryjne wg kat. Sigma-Aldrich
Wybrano ofertę złożoną przez: SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.
Cena – 639,30 PLN brutto.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Zadanie nr 2. Materiały pomocnicze wg kat. Biotage
Wybrano ofertę złożoną przez: ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków.
Cena – 1653,12 PLN brutto.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 10.07.2018 r.
2018-08-16 AW 2018-11-13 AW