BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia - DZ-2501/148/18 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/148/18

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1. Odczynniki laboratoryjne wg kat. Jackson ImmunoResearch
Wybrano ofertę złożoną przez: Biokom Baka, Olszewski Sp. j., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki.
Cena – 840,77 PLN brutto.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Zadanie nr 2. Odczynniki laboratoryjne wg kat. Sigma-Aldrich
Wybrano ofertę złożoną przez: SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.
Cena – 1942,70 PLN brutto.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 28.05.2018 r.
2018-08-14 AW 2018-11-13 AW