BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych Znak sprawy: DZ-2501/76/18 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 2 Wybrano ofertę złożoną przez : Sigma Aldrich Sp. z o.o , ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto oferty- 1945,55 zł . Pozostałe oferty: - Alfachem Sp. zo.o , ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań. Cena brutto oferty- 2549,79 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena. Zadanie nr 3 Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. zo.o , ul. Ogrodowa 27/29 , Kiełpin, 05-092 Łomianki. Cena brutto oferty- 921,27 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena. Zadanie nr 4 Wybrano ofertę złożoną przez : Bionovo A. Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 283,28 zł. Pozostałe oferty: - Alfachem Sp. zo.o , ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań. Cena brutto oferty- 293 zł. - Sigma Aldrich Sp. z o.o , ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto oferty- 349,05 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena. Zadanie nr 5 Wybrano ofertę złożoną przez: Merck Sp. zo.o , al. Jerozlimskie 142 B, 02-305 Warszawa. Cena brutto oferty- 563,64 zł. Pozostałe oferty: - Alfachem Sp. zo.o , ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań. Cena brutto oferty- 608,85 zł. - Bionovo A. Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 751,58 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena. Zadanie nr 6 Wybrano ofertę złożoną przez : Alfachem Sp. zo.o , ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań. Cena brutto oferty- 103,36 zł. Pozostałe oferty: - Medlab Products Sp. z o.o , ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn. Cena brutto oferty- 112,41 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena. Zadanie nr 8 Wybrano ofertę złożoną przez : Shim-pol Sp.j, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin. Cena brutto oferty- 2978,63 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i jedyna oferta . ............................................................ Podpis Kierownika Zamawiającego
2018-07-06 AW 2018-11-13 AW