BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia na jednorazową dostawę odczynników do biologii molekularnej – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/161/18 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników do biologii molekularnej – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/161/18

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1
Odczynniki do biologii molekularnej wg kat. Sigma Aldrich
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena – 615,54 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu.

Odczynniki do biologii molekularnej wg kat. Takara
Wybrano ofertę złożoną przez: Biokom Baka Olszewski Sp. j., ul. Wspólna 3, 05-090 Warszawa
Cena – 1262,14 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu.

Zadanie 3
Odczynniki do biologii molekularnej wg kat. GeneCopoeia
Wybrano ofertę złożoną przez: THP Medical Products GmbH, Schuttleworthstr. 19, 1210 Wien, Austria
Cena – 736 Euro + VAT .
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu.
2018-06-18 AW 2018-11-13 AW