BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia na jednorazową dostawę odczynników do biologii molekularnej – zamówienie z dziedziny nauki.Znak sprawy: DZ-2501/154/18 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników do biologii molekularnej – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/154/18

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1
Odczynniki do biologii kolekularnej wg kat. Sigma Aldrich
Postepowanie unieważnione ponieważ cena jedynej złożonej oferty przekracza kwotę przeznaczana na sfinansowanie zamówienia

Zadanie 2
Odczynniki do biologii molekularnej wg kat. Promega
Wybrano ofertę złożoną przez: Promega GmbH, Schildkrötstraße 15, D-68199 Mannheim
Cena – 103,00 PLN + 23% VAT. .
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu.

Zadanie 3
Odczynniki do biologii molekularnej wg kat. Fermentas
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta ludwig, ul. Nowodwrorska 7, 59-220 Legnica
Cena – 235,87 zł. .
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

Pozostałe oferty złożone na realizację zamówienia w ramach niniejszego zadania: 1. Abo Sp. z o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk. Cena brutto – 290,03 zł.

Zadanie 4
Odczynniki do biologii molekularnej wg kat. Takara
Postepowanie unieważnione ponieważ nie złożono ani jednej oferty.
2018-06-12 AW 2018-11-13 AW