BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych Znak sprawy: DZ-2501/137/18 WYCOFANY
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Agilent DGG Polska Sp. z o.o , ul. Świętojańska 134, 81-404 Gdynia. Cena brutto oferty- 1600,56 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 2 Wybrano ofertę złożoną przez: Biomedica Poland Sp. z o.o , ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno. Cena brutto oferty- 12 413,16 zł. Pozostałe oferty: - Labiol.pl E. Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto oferty- 17 466 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród złożonych ofert. Zadanie nr 3 Wybrano ofertę złożona przez: Eppendorf Poland Sp. z o.o , al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa. Cena brutto oferty- 3476,91 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena i jedyna oferta. UWAGA: Przy ocenie ofert nie była brana pod uwagę oferta złożona przez firmę Witko Sp. zo.o , gdyż nie została złożona w wymaganym terminie. Zadanie nr 4 Wybrano ofertę złożoną przez: Labstore Polska Sp. zo.o , ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Cena brutto oferty- 22 176,90 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena i jedyna oferta. Zadanie nr 5 Wybrano ofertę złożoną przez: S.Witko S.Witkowski, al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. Cena brutto oferty- 3413,25 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena i jedyna oferta.
2018-05-21 AW 2018-11-13 AW