BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-10-19
Są to 5348483 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych DZ-2501/44/18 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych– zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/44/18

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1
Odczynniki laboratoryjne wg kat. Invitrogen
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena – 3.212,61 PLN.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

Pozostałe oferty złożone na realizację zamówienia w ramach niniejszego zadania: 1.
Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto 3.872,04 zł

Zadanie 2
Odczynniki laboratoryjne wg kat. Sigma Aldrich
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena – 4.116,06 PLN. .
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

Pozostałe oferty złożone na realizację zamówienia w ramach niniejszego zadania: 1.
Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto 5.316,06 zł. 2. Alchem Grupa Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto – 5.412,00 zł.
2018-02-06 AW 2018-11-13 AW