BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych DZ-2501/34/18 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych– zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/34/18

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1
Odczynniki laboratoryjne wg kat. Gibco
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena – 576,16 PLN.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu.

Zadanie 2
Odczynniki laboratoryjne wg kat. Fermentas
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena – 225,78 PLN. .
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.

Pozostałe oferty złożone na realizację zamówienia w ramach niniejszego zadania: 1.
1. Abo Sp. z o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk. Cena brutto 390,16 zł

Zadanie 3
Odczynniki laboratoryjne wg kat. Thermo Firsher
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena –116,88 PLN.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu.

Zadanie 4
Odczynniki laboratoryjne wg kat. ATCC
Wybrano ofertę złożoną przez: LGS Standards Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki
Cena –3669,09 PLN.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu.
2018-01-29 AW 2018-11-13 AW