BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WYCOFANY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
których przedmiotem jest :

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Zakładu Pryszczycy PIWet-PIB z siedzibą w Zduńskiej Woli w okresie 12 miesięcy od dnia 11.01.2018 r.

Oznaczenie postępowania: DZ-2501/1/18.

Wybrano ofertę złożoną przez: POCZTA POLSKA S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Cena realizacji zamówienia – 24.252,86 zł brutto
Data zawarcia umowy – 11.01.2018 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa – 41.251,50 zł brutto

Uzasadnienie udzielenia zamówienia: Oferta z najniższą ceną, złożona w postępowaniu. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 04.01.2018 r.
2018-01-16 AW 2018-11-13 AW