BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia na usługi społeczne, znak sprayw DZ-2501/249/17 WYCOFANY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia na usługi społeczne, przedmiotem których jest: „świadczenie usług kurierskich – materiału biologicznego w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 m-cy” . Wybrano ofertę złożoną przez : TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o , ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa. Cena brutto realizacji zamówienia: 66 211,70 zł. Uzasadnienie udzielenia zamówienia: Jedyna oferta, złożona w postępowaniu. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 13.09.2017 r .
2017-10-10 AW 2018-11-13 AW