BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
DZIAŁY WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ, DZIAŁY OGÓLNE I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY WYCOFANY
 1. Zakład Planowania i Upowszechniania Badań
 2. Dział Zarządzania Jakością i Akredytacji
 3. Biblioteka Naukowa
 4. Studium Doktoranckie
 5. Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
 6. Centralny Punkt Przyjęć Próbek
 7. Pracownia Pożywek
 8. Centrum Utrzymania Zwierząt Doświadczalnych
 9. Dział Systemów Informatycznych
 10. Laboratorium Wzorcujące
 11. Biuro Rady Naukowej
 12. Redakcja Journal of Veterinary Research
 13. Dział Finansowo-Księgowy
 14. Dział Kadr
 15. Dział prawny
 16. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
 17. Dział Techniczny
 18. Pion Ochrony
 19. Sekretariat Dyrektora
 20. Inspektor BHP i PPoż.
 21. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2017-09-15 TB 2020-01-14 TB