BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych, DZ-2501/205/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/201/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Life Diagnostics INC
Wybrano ofertę złożoną przez: Prospecta Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa,
Cena oferty: 3.751,50 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 21.07.2017 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biosource
Wybrano ofertę złożoną przez: Immunogen Polska Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 16B lok. 104, 02-904 Warszawa
Cena netto oferty: 7.785,90 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 21.07.2017 r.
2017-07-21 AW 2017-07-21 AW