BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa zestawów diagnostycznych, DZ-2501/198/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa zestawów diagnostycznych
Znak sprawy: DZ-2501/198/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Life Diagnostics
Wybrano ofertę złożoną przez: Prospecta Sp. z o.o., ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa
Cena brutto oferty: 7257,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Termin udzielenia zamówienia: 17.07.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Labiol.pl E. Zysk-Puda, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa.
Cena brutto oferty: 9138,90 zł
2017-07-18 AW 2018-01-24 AW