BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki - DZ-2501/187/17 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych z podziałem na zadania – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/187/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. SIGMA-ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. ul. Zubrzyckiego 10. 26-610 Radom
Cena – 418,20 PLN brutto.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena.
Pozostałe oferty złożone na realizację zamówienia w ramach niniejszego zadania:
1. Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto – 489,91 zł
2. Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń. Cena brutto – 490,00 zł
Termin udzielenia zamówienia: 07.07.2017r.

Zadanie 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. BIO OPTICA
Wybrano ofertę złożoną przez: MAR-FOUR Marian Siekierski ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź
Cena – 163,17 PLN brutto.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych.
Pozostałe oferty złożone na realizację zamówienia w ramach niniejszego zadania:
1. 1. IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. ul. Zubrzyckiego 10. 26-610 Radom. Cena brutto – 180,36 zł
2. 2. „AQUA-MED” ZPAM – KOLASA sp. j. ul. Targowa 55, 90-323 Łódź. Cena brutto – 143,64 zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Odrzucono ofertę Wykonawcy - „AQUA-MED” ZPAM – KOLASA sp. j. – z uwagi na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Ww. Wykonawca zaoferował produkt równoważny do wyspecyfikowanego przez Zamawiającego, mimo że Zamawiający, z uwagi na specyfikę realizowanych projektów badawczych, wykluczył możliwość zaoferowania zamienników
Termin udzielenia zamówienia: 07.07.2017r.

Zadanie 3 – odczynniki laboratoryjne wg kat. AQUA MED
Wybrano ofertę złożoną przez: „AQUA-MED” ZPAM – KOLASA sp. j. ul. Targowa 55, 90-323 Łódź
Cena – 167,40 PLN brutto.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena.
Pozostałe oferty złożone na realizację zamówienia w ramach niniejszego zadania:
1. 1. IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. ul. Zubrzyckiego 10. 26-610 Radom. Cena brutto – 280,80 zł
Termin udzielenia zamówienia: 07.07.2017r.

Zadanie 4 – materiały pomocnicze wg kat. BRUKER
Wybrano ofertę złożoną przez: Bruker Polska Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 69, 60-179 Poznań
Cena – 12.706,64 PLN brutto.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona na realizację niniejszego zadania.
Termin udzielenia zamówienia: 07.07.2017r.

Zadanie 5 – materiały pomocnicze wg kat. CAT
Wybrano ofertę złożoną przez: BIONOVO Aneta Ludwig ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Cena – 15.350,40 PLN brutto.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena.
Pozostałe oferty złożone na realizację zamówienia w ramach niniejszego zadania:
1 1. Firma Inżyniersko-Handlowa Conbest Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków. Cena brutto – 15.774,75 zł
2. Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń. Cena brutto – 15.500,00 zł
Termin udzielenia zamówienia: 07.07.2017r.
2017-07-07 AW 2017-09-01 AW