BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348730 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych, DZ-2501/182/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/182/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu MP Biomedicals
Wybrano ofertę złożoną przez: Abo Sp. z o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk
Cena netto oferty: 4057,00zł
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza.
Termin udzielenia zamówienia: 30.06.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Prospecta Sp. z o.o., ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa
Cena netto oferty: 4400,00 zł

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Applied Biosystems
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 5446,80 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu.
Termin udzielenia zamówienia: 30.06.2017 r.
2017-06-30 AW 2017-09-01 AW