BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki DZ-2501/166/17 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/166/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 3554,88zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.06.2017 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 1031,35 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.06.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Alchem Grupa Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów
Cena netto oferty: 1080,00 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg katalogu Zymo Research
Wybrano ofertę złożoną przez: TK Biotech Sp. z o.o. Sp. k., ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa o.o.
Cena netto oferty: 927,12 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.06.2017 r.
2017-06-13 AW 2017-09-01 AW