BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki - DZ-2501/165/17 WYCOFANY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI


którego przedmiotem jest :

dostawa 4 sztuk regałów do przechowywania klatek do hodowli i utrzymywania świnek morskich wraz z klatkami oraz pełnym wyposażeniem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Każdy regał powinien być wyposażony w 4 sztuki klatek z pełnym osprzętem.
Wymiary klatek powinny być zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie komponenty były objęte gwarancją, wynoszącą min. 24 miesiące

Oznaczenie postępowania: DZ-2501/165/17.

ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350, e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl

PEŁNĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO: http://zampub.piwet.pulawy.pl/ w zakładce: „Zamówienia z dziedziny nauki”
2017-06-02 AW 2017-09-01 AW