BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki - DZ-2501/152/17 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych z podziałem na części – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-2501/152/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

CZĘŚĆ NR 1: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE WG KAT. ATCC
Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o. Dziekanów Leśny ul. M. Konopnickiej 1 05-092 Łomianki
Cena – 2485,83 PLN brutto.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu.
Termin udzielenia zamówienia: 01.06.2017r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania w zakresie części nr 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Japan Collection of Microorganisms – z uwagi na brak ofert.
2017-06-01 AW 2017-09-01 AW